Bijles basisschool

Basis voor de middelbare school

Op de basisschool wordt de basis gelegd voor de middelbare school, en daarmee het verdere verloop van het studentenleven. Het is dus belangrijk dat je kind hier een goede start maakt met leren en omgaan met huiswerk en planning. Als dat niet helemaal goed lukt, is bijles een goede ondersteuning.

Huiswerk

Op veel scholen begint het geven van huiswerk al in de bovenbouw (groep 7 en 8). Daarbij worden leerlingen op een rustige manier voorbereid op de soms hectische en ingrijpende overgang naar de middelbare school. Verschillende vakken en verschillende momenten dat bepaalde opdrachten klaar moeten zijn kunnen voor stress zorgen.

Wil jij je kind helpen deze planning in goede banen te leiden en vanaf het begin te leren omgaan met huiswerk, dan kan je contact zoeken met Bijles.eu. Eén van de ervaren docenten zal een individueel plan opstellen, helemaal gericht op jouw kind, om te helpen het overzicht te bewaken en huiswerk op tijd klaar te hebben. Je kind heeft daar niet alleen nu, maar ook in de toekomst veel profijt van. De overgang van basis- naar middelbare school wordt op die manier ook een stuk eenvoudiger.

basis

Verschillende niveaus

Op basisschool wordt de overgang al gemaakt naar het middelbaar onderwijs. Een goed voorbeeld daarvan is het onderverdelen van de dag in verschillende vakken. 

 • Maatwerk

  Elk mens is uniek. Daarom zijn onze bijlessen dat ook.

 • Klik

  Een klik tussen leerling en docent is zeer belangrijk.

 • Centraal

  Alles draait om het succes en welzijn van de leerling.

 • Ouders

  Er is regelmatig contact over de voortgang.

Taal

Steeds meer mensen, dus niet alleen kinderen, hebben moeite met de Nederlandse taal. ‘Ontlezing’ wordt vaak aangewezen als één van de boosdoeners. Tijdens het vak taal op de basisschool komt jouw kind in aanraking met alle facetten van taal. Van het leren van woordjes in groep 3, tot het schrijven van opstellen en werkstukken in groep 8. Op de middelbare school en de vervolgstudie is het van belang dat het niveau van taal (Nederlands) op een goed niveau is. Bijles geeft hierin ondersteuning.

Engels

Net als rekenen en taal, geldt het Engels als voorbereiding op de middelbare school. Veel leerlingen kennen al een aardig woordje Engels dankzij radio en televisie, andere leerlingen pikken dit minder snel op. Op de middelbare school wordt uitgegaan van een bepaald niveau van Engels, en als leerlingen hier wat meer moeite mee hebben geeft bijles een goede ondersteuning. Samen met de bijlesdocent wordt gekeken naar het huidige niveau en een stapsgewijs plan gemaakt om naar het basisniveau voor de middelbare school toe te werken.

rekenen-jongen

Rekenen

Op de basisschool wordt al vroeg een begin gemaakt met rekenen. In de onderbouw gaat dit nog voornamelijk spelenderwijs, maar in de bovenbouw komen leerlingen al in aanraking met elementen van wiskunde dat op de middelbare school gegeven wordt. Ga je hier op de basisschool goed mee om, dan is wiskunde op de middelbare school heel herkenbaar en daarmee eenvoudiger onder de knie te krijgen.

Mocht jouw kind op de basisschool niet helemaal mee kunnen komen of heeft het wat extra aandacht nodig met betrekking tot het rekenen, dan ondersteunt bijles daar in. Tijdens de bijlessen werkt een ervaren en vakbekwame docent één-op-één met jouw kind aan de overwinnen van struikelblokken om zo het algemene niveau omhoog te brengen.

Cito-toets

De Cito-toets geldt voor veel basisscholen nog steeds als belangrijke graadmeter voor het leerniveau van het kind. Het advies voor vmbo, havo of vwo is voor een goed deel afhankelijk van de uitkomst van deze toets. Het is vaak voor het eerst in het leven van een leerling dat een dergelijk belangrijke toets gemaakt wordt, en dat kan best spannend zijn. Voor het advies voor de middelbare school is het dus belangrijk dat de toets gemaakt wordt op het niveau dat hoort bij de leerling. Met bijles oefent een kind gericht met vraagstellingen en onderwerpen die aan bod komen. Zo is hij bij het maken van de toets zelf al bekend met de vraagstelling en wordt de kennis optimaal benut.

Wij helpen leerlingen en studenten om het beste uit zichzelf te halen

Zelfvertrouwen

Niet goed mee kunnen komen met bepaalde vakken kan het zelfvertrouwen van een kind een behoorlijke knauw geven. Bijles heeft dus vaak een tweeledig doel: hulp bij het begrijpen van de lesstof en het vertrouwen een boost geven. Meer zelfvertrouwen op school betekent vaak ook meer zelfvertrouwen buiten de school, wat een goede voorbereiding is op de toekomst. Bijlessen worden altijd individueel gegeven, waarbij niveau en tempo op het kind worden aangepast.

Kinderen met dyslexie

Dyslexie is erg vervelend, zeker op school waar een groot deel van de lesstof bestaat uit tekst. Hoewel je dyslexie nooit helemaal kwijt raakt, kan oefenen wel degelijk helpen. Een ervaren bijlesdocent stelt samen met de leerling een plan van aanpak op zodat gericht gewerkt wordt aan doelen, en in een tempo aangepast op de leerling worden geduldige stappen genomen om dat doel te bereiken.

Begrijpend lezen

Begrijpend lezen is een essentiële vaardigheid op zowel de basisschool als de middelbare school. Veel vakken vragen om deze vaardigheid omdat er veel gelezen moet worden. Taal is daar een voorbeeld van, maar ook wereldoriëntatie en geschiedenis vragen om veel leeswerk.

Als begrijpend lezen een uitdaging is, kan een bijlesdocent helpen. Samen met de leerling gaat de docent intensief aan de slag om tot het gewenste leesniveau te komen. Dat is niet alleen een investering in dit schooljaar, maar voor de hele schoolperiode.

begeleiding

Begeleiding

Het netwerk van Bijles.eu bestaat uit een groot aantal docenten, verspreid over heel Nederland. Via Bijles.eu kom je snel in contact met één van de bijlesdocenten bij jou in de buurt. De bijlessen worden bij jou thuis gegeven, je hoeft hier zelf dus niet de deur voor uit en blijft in een vertrouwde omgeving zonder veel nieuwe prikkels. Bijles zelf is vaak al spannend genoeg.

Is er geen klik tussen de leerling en bijlesdocent, dan zorgen wij voor een andere docent. Een goede klik, waarbij de leerling zich helemaal op zijn gemak voelt is namelijk van belang om het beste uit de bijles te halen.

Alle begeleiders zijn via een strenge sollicitatieprocedure geselecteerd op zowel kennis van het vak als pedagogische vaardigheden. Jouw kind moet zich natuurlijk wel op zijn of haar gemak voelen tijdens de lessen. Naast deze procedure moeten alle docenten ook een intern trainingsprogramma volgen voordat zij ook werkelijk bijles mogen geven. Alles om voor een optimale begeleiding voor jouw kind te zorgen!

Door het direct contact met de bijlesdocent zijn de lijntjes kort. Komt er toch iets tussen de gemaakte afspraak? In overleg met de docent kan dit in veel gevallen opnieuw ingepland worden op een ander tijdstip.

Start vandaag nog de route naar betere cijfers en meer leerplezier

Contact opnemen

Benieuwd wat Bijles.eu voor jou kan betekenen? Vul vrijblijvend het contactformulier in en wij zorgen dat je in contact wordt gebracht met één van de bijlesdocenten. Na het invullen van het formulier zorgen wij dat de aanvraag terecht komt bij de bijlesdocent die binnen profiel past met kennis van het vak of vakken, en die bij jou in de buurt woont. Nadat het eerste contact gelegd is, wordt een vrijblijvend intakegesprek ingepland. Tijdens dit gesprek wordt de situatie besproken en gekeken naar de mogelijkheden en doelen. Mocht je, om wat voor reden dan ook, niet verder willen na dit gesprek, dan worden geen kosten in rekening gebracht. Willen jij en je kind verder? Dan gaan wij aan de slag en plannen het eerste bijlesmoment spoedig in. Allemaal in goed overleg met jou.

Om je direct goed van dienst kunnen zijn, ontvangen wij graag de onderstaande informatie:

 • Leeftijd van je kind en in welke klas hij of zij moment zit
 • Welke regio jullie wonen
 • Voorkeur voor dagen en tijdstippen waarop de bijles gegeven kan worden
 • De vakken waarmee de bijlesdocent kan helpen
 • Een gewenste datum voor het intakegesprek
 • Eventuele bijzonderheden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld dyslexie of andere zaken die invloed kunnen hebben op het volgen van de bijles

Met bovenstaande informatie kunnen wij een zo goed mogelijk match maken voor jou en jouw kind.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.