Cito-training

Cito-toets

Aan het eind van het basisschooltraject wordt op veel basisscholen een cito-toets afgenomen. Een spannend moment voor veel leerlingen, want over het algemeen is het de eerste keer dat er een dergelijke toets gemaakt wordt.

Wat is de cito-toets

De eindtoets wordt in de volksmond nog steeds cito-toets genoemd. De naam cito-toets bestaat echter niet meer, en is sinds 2014 vervangen door ‘Centrale Eindtoets van het College voor Toetsen en Examens’ ofte wel CvTE. Naast deze toets kan een school ook kiezen voor de Route 8-toets, de IEP Eindtoets, de Dia-eindtoets of de AMN Eindtoets. Verreweg het grootste deel van de scholen kiest voor de CvTE, daar ligt dan ook de focus op.

De toets geldt als een graadmeter voor het leerniveau van je kind. Het resultaat is niet bindend voor het schooladvies, maar geeft wel goed weer welke richting het beste past bij het kind. Uiteraard wordt er rekening gehouden met het feit dat dit een momentopname is. Het schooladvies dat de leerkracht geeft, is een advies dat over de gehele basisschoolperiode gaat. Het kan dus zijn dat de score van de cito-toets uitkomt op een advies voor vmbo, maar dat de leerkracht op basis van het hele schooljaar uitkomt op een havo advies.

De eindtoets bestaat uit twee verplichte onderdelen: Nederlands en rekenen.

cito-training

Nederlandse taal

Het onderdeel Nederlands neemt verreweg het grootste deel van de toets in beslag. Het onderdeel is weer onderverdeeld in vier verschillende elementen: lezen, woordenschat, schrijven en taalverzorging. Door verschillende (mogelijke) oorzaken blijkt dat steeds meer mensen moeite hebben met de Nederlandse taal. Dit geldt niet voor alleen kinderen, maar voor Nederlanders in het algemeen. Straattaal en woorden uit het buitenland, met name Engeland, vinden steeds meer hun weg naar het Nederlands. Daarnaast blijkt dat mensen minder lezen, en wat er gelezen wordt voornamelijk vluchtige stukken via social media zijn. Boeken lezen bijvoorbeeld, kan al zorgen dat het algemene niveau van Nederlands flink omhooggaat.

Niet alleen voor de middelbare schooltijd, maar voor de toekomst in het algemeen is het belangrijk dat het Nederlands goed op niveau is.

 • Maatwerk

  Elk mens is uniek. Daarom zijn onze bijlessen dat ook.

 • Klik

  Een klik tussen leerling en docent is zeer belangrijk.

 • Centraal

  Alles draait om het succes en welzijn van de leerling.

 • Ouders

  Er is regelmatig contact over de voortgang.

Rekenen

Rekenen op de basisschool kan worden gezien als de voorloper van wiskunde waarmee de leerling op de middelbare school te maken krijgt. Ook rekenen bestaat uit verschillende onderdelen. Rekenen gaat over getallen, verhoudingen, meten, meetkunde en verbanden. Om op de middelbare school niet met een achterstand te beginnen, is het belangrijk om voor alle onderwerpen op een goed niveau te zitten. Welk niveau dit is, is afhankelijk van het type onderwijs dat jouw kind gaat volgen.

Het wordt nog wel eens onderschat, maar ook rekenen en wiskunde is belangrijk in onze maatschappij. In veel vervolgstudies en in het uiteindelijke arbeidsleven komen rekenen en wiskunde in verschillende vormen terug.

Wereldoriëntatie

De optie die scholen naast het Nederlands en rekenen kunnen toevoegen, is de wereldoriëntatie. Ook dit is ter voorbereiding op de middelbare school. De vragen bij dit onderdeel gaan over aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs. Deze vakken zijn al wat meer gericht op bepaalde richtingen, en niet iedere leerling zal hier op de middelbare school evenveel mee te maken krijgen.

Voor de algemene ontwikkeling van het kind is het nooit verkeerd om van deze verschillende onderdelen het nodige te weten. Leerlingen die uiteindelijk naar de havo of vwo gaan, krijgen met deze vakken namelijk wel meer te maken.

zelfvertrouwen

Bijles Cito-toets

Het kan zijn dat jouw kind op één of meerder punten van cito-toets iets minder scoort, of met een bepaald onderdeel niet goed mee kan komen. De leerkrachten op de basisschool hebben niet altijd de mogelijkheid om de extra aandacht en uitleg te geven die jouw kind nodig heeft. Het volgen van bijles(sen) is dan een uitkomst. Samen met een bijlesdocent wordt er gericht gekeken naar de punten waar de leerling moeite mee heeft.

Op die manier kan er een individueel plan van aanpak opgesteld worden, waarmee het kind en de docent uiteindelijk aan de slag gaan. Op die manier krijgen de punten waar jouw kind moeite mee heeft extra aandacht en uitleg zodat hij of zij de lesstof beter onder de knie krijgt.

Wij helpen leerlingen en studenten om het beste uit zichzelf te halen

bijlesdocenten

Wat kan ik verwachten van de bijles?

Bijles.eu maakt gebruik van een netwerk van ervaren en kundige bijlesdocenten door heel Nederland. Er is dus altijd een docent bij jou in de buurt. Nadat je contact met ons hebt opgenomen, wordt er gezocht naar een ideale match. Die match is belangrijk, want pas als er een goede klik is tussen de docent en de leerling, wordt de bijles optimaal benut. Alle docenten worden geselecteerd in een strenge sollicitatieprocedure. Hierbij wordt niet alleen op kennis gelet, maar worden ook de pedagogische vaardigheden bekeken.

Naast deze procedure heeft ook iedere docent een interne opleiding gevolgd ter voorbereiding op het geven van bijles.

De gegevens die wij van jou willen ontvangen om tot een goede match te komen zijn:

 • Leeftijd van je zoon of dochter
 • Vak(ken) waarin bijles gevraagd wordt
 • Voorkeursdatum intakegesprek (bij jullie thuis)
 • Voorkeursdag- en tijd bijlessen (bij jullie thuis)
 • Eventuele bijzonderheden waarvan de docent op de hoogte moet zijn. Denk hierbij aan dyslexie of dyscalculie.

Wij gaan uiteraard uiterst voorzichtig om met de gegevens en alleen de docent zal de noodzakelijke informatie te zien krijgen.

Bijles aan huis

Wij begrijpen goed dat de cito-toets een spannende tijd is voor jou en jouw kind. De overgang van de basisschool naar de middelbare school is op zichzelf al een grote en nieuwe stap. Als daarbij ook nog bijles gegeven wordt, kan dat soms voor extra stress bij het kind zorgen. Daarom bieden wij de bijlessen aan bij jullie thuis. De docent komt thuis langs op het afgesproken moment. Niets is prettiger dan iets spannends in een vertrouwde omgeving te volgen. En wat is er nu vertrouwder en veiliger dan je eigen huis? Tijdens een intakegesprek wordt de situatie zoals deze nu is besproken. Waar loopt je kind tegenaan? Wat is het niveau waar hij of zij uiteindelijk naar toe moet? Zijn er verder nog bijzonderheden? Op basis van deze informatie wordt een persoonlijk plan van aanpak gemaakt. Aan de hand van dat plan wordt stapsgewijs naar het doel gewerkt.

Mocht je, om wat voor reden dan ook, na het intake gesprek toch willen afzien van de bijlessen, dan kun je dit dadelijk stop zetten. Je zit dus nergens aan vast.

Niet goed mee kunnen komen met de meerderheid van de klas kan een flinke impact hebben op het zelfvertrouwen van je kind. Naast het vak of het onderdeel waarmee hij of zij moeite heeft, kan dit ook overslaan naar andere vakken. En zelfs op sociaal gebied kan nog doorwerken. Door het volgen van bijlessen om obstakels te overwinnen, krijgt het zelfvertrouwen een boost. Ook de andere vakken zullen makkelijker verlopen en je zal zien dat je kind zelfverzekerder is en met meer zelfvertrouwen naar school gaat.

Start vandaag nog de route naar betere cijfers en meer leerplezier

Contact opnemen

Ben je benieuwd wat wij voor jouw kind kunnen betekenen, laat dan je gegevens hier achter. Wij brengen je in contact met één van de docenten, zodat er een persoonlijk plan gemaakt kan worden. Vul hiervoor het contact formulier in en wij gaan voor je aan de slag.

cito-toets
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.