Dyslexie

Tips om leerlingen met dyslexie te ondersteunen

In Nederland heeft zo'n 6% van alle mensen dyslexie. Dit is een probleem met hoe de hersenen woorden en letters verwerken, en het heeft niets te maken met hoe slim iemand is. Omdat lezen en schrijven in bijna alle schoolvakken belangrijk zijn, zie ik als leraar in Leeuwarden vaak leerlingen die hiermee worstelen. Hier zijn wat tips om deze leerlingen beter te helpen.

1. Blijf oefenen

Het is belangrijk dat leerlingen met dyslexie veel blijven oefenen. Dyslexie gaat niet weg, maar door veel te oefenen kunnen ze beter worden in lezen en schrijven. Leermethoden die meerdere zintuigen gebruiken, zoals luisteren en kijken, en oefeningen die met klanken werken, zoals rijmpjes maken, kunnen heel nuttig zijn.

2. Motiveren

Veel kinderen met dyslexie denken soms negatief over zichzelf omdat ze moeite hebben met lezen. Het is heel belangrijk om hun harde werk te prijzen en kleine successen te vieren. Dit helpt hen om meer vertrouwen in zichzelf te krijgen en motiveert ze om door te gaan.

3. Geef extra hulp

Het kan druk zijn op school, maar het is belangrijk om leerlingen met dyslexie extra tijd en aandacht te geven. Je kunt dit doen door andere leerlingen zelfstandige opdrachten te geven, zodat je tijd hebt om leerlingen met dyslexie te helpen. Dit zorgt ervoor dat ze niet achterblijven en de lesstof goed begrijpen.

4. Duidelijke instructies en goed plannen

Het is voor leerlingen met dyslexie heel belangrijk dat instructies duidelijk zijn. Geef uitleg op verschillende manieren: schriftelijk, mondeling en met plaatjes. Geef ze ook genoeg tijd om te begrijpen wat ze moeten doen. Let niet meteen op spelfouten, maar laat ze eerst hun werk afmaken.

5. Leer andere leerlingen over dyslexie

Het is goed als alle leerlingen begrijpen wat dyslexie is. Dit kan door een keer te praten over dyslexie tijdens een mentorles. Zo leren andere leerlingen de sterke kanten en de uitdagingen van hun klasgenoten met dyslexie kennen.

Hoe kan je als leraar ondersteunen?

Als leraar heb je een belangrijke taak om alle leerlingen, ook die met dyslexie, te helpen het beste uit zichzelf te halen. Door deze tips te gebruiken, kun je leerlingen met dyslexie ondersteunen om hun doelen te bereiken. Heb je interesse in meer informatie of training over hoe je het beste kunt helpen bij dyslexie in de klas? Neem dan contact op met Bijles.eu. Wij bieden professionele ondersteuning en advies om samen het onderwijs beter te maken. Laten we samen werken aan een school waar iedereen zich ondersteund en succesvol voelt!

Start vandaag nog de route naar betere cijfers en meer leerplezier